BTCsquare munten verwijderingsbeleid

Beleid inzake schrapping

Dit document regelt de relatie tussen het management van BTCSQUARE (hierna te noemen de Exchange), de ontwikkelaars (organisatoren, eigenaren) van cryptocurrencies (hierna te noemen de Ontwikkelaar) en beschrijft de voorwaarden en procedure voor het verwijderen van cryptocurrencies (of tokens, hierna te noemen Coins) van de Exchange.

De medewerkers van de Exchange verwachten van de Ontwikkelaars snelle en uitgebreide informatie te ontvangen die nodig is voor een soepel en eerlijk gebruik van Coins bij handelsoperaties op de Exchange. Het niet melden van de volgende gebeurtenissen kan ertoe leiden dat de Coin van de Exchange wordt verwijderd:

  • updates
  • forks
  • aanvallen op de Coin blockchain
  • onbeschikbaarheid van de Coin website of coin explorer

Coins zullen in de volgende gevallen van de Cryptocurrency Exchange worden verwijderd:

  • lange instabiliteit van het netwerk
  • geen handelsvolume gedurende meer dan 30 dagen
  • ontwikkelaars worden verdacht van onethische of frauduleuze activiteiten
  • ontwikkelaar stopt met ondersteuning van de munt
  • ontwikkelaar slaagt er niet in verliezen te compenseren, geleden door gebruikers van de Exchange als gevolg van een aanval op de blockchain van de Coin of bugs in de software van de Coin
  • Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden door de Ontwikkelaar.

Cryptocurrency-ontwikkelaars zijn verplicht de Exchange te compenseren voor verliezen die de Exchange lijdt als gevolg van aanvallen op de cryptocurrency-blockchain. De Exchange behoudt zich het recht voor om de cryptocurrency-portemonnee te bevriezen totdat de verliezen volledig zijn gecompenseerd, of om de cryptocurrency uit de Exchange te schrappen indien compensatie wordt geweigerd. Als ontwikkelaars een van hun verplichtingen niet nakomen, waardoor gebruikers claims indienen tegen de beursadministratie, zijn zij verplicht te reageren op claims die door de beursadministratie onder hun aandacht worden gebracht.

Er is een periode van maximaal 30 dagen voordat een munt van de beurs wordt gehaald, waarin gebruikers hun tegoeden kunnen opnemen. Voor munten met een niet-functionerende blockchain zal dezelfde periode worden vastgesteld voor de mogelijkheid om het saldo in te ruilen voor een ruiltoken.

In het geval dat een munt uit de notering wordt genomen, zal de noteringsvergoeding niet worden terugbetaald aan de ontwikkelaar.