Πολιτική διαγραφής νομισμάτων BTCsquare

Πολιτική διαγραφής από το χρηματιστήριο

Το παρόν έγγραφο ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ της διοίκησης του BTCSQUARE (εφεξής το Χρηματιστήριο), των προγραμματιστών (διοργανωτών, ιδιοκτητών) κρυπτονομισμάτων (εφεξής ο Προγραμματιστής) και περιγράφει τους όρους και τη διαδικασία διαγραφής κρυπτονομισμάτων (ή tokens, εφεξής τα Νομίσματα) από το Χρηματιστήριο.

Οι υπάλληλοι του Χρηματιστηρίου αναμένουν να λαμβάνουν άμεση και ολοκληρωμένη πληροφόρηση από τους Προγραμματιστές, η οποία είναι απαραίτητη για την ομαλή και δίκαιη χρήση των Νομισμάτων στις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο. Η μη κοινοποίηση των ακόλουθων γεγονότων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση του νομίσματος από το Χρηματιστήριο:

  • ενημερώσεις
  • forks
  • επιθέσεις στην αλυσίδα μπλοκ του νομίσματος
  • διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας του νομίσματος ή του coin explorer

Τα νομίσματα θα αφαιρούνται από το Χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • παρατεταμένη αστάθεια του δικτύου
  • καθόλου όγκος συναλλαγών για περισσότερες από 30 ημέρες
  • οι προγραμματιστές είναι ύποπτοι για ανήθικη ή δόλια δραστηριότητα
  • ο προγραμματιστής σταματά να υποστηρίζει το νόμισμα
  • ο προγραμματιστής δεν αποζημιώνει τις απώλειες, που υπέστησαν οι χρήστες του Χρηματιστηρίου ως αποτέλεσμα επίθεσης στην αλυσίδα μπλοκ του Νομίσματος ή σφάλματα στο λογισμικό του Νομίσματος
  • Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων από τον Προγραμματιστή.

Οι προγραμματιστές κρυπτονομισμάτων υποχρεούνται να αποζημιώνουν το Χρηματιστήριο για τις απώλειες που υπέστη το Χρηματιστήριο ως αποτέλεσμα επιθέσεων στην αλυσίδα μπλοκ κρυπτονομισμάτων. Το Χρηματιστήριο διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει το πορτοφόλι του κρυπτονομίσματος έως ότου αποζημιωθούν πλήρως οι απώλειες ή να διαγράψει το κρυπτονόμισμα από το Χρηματιστήριο, εάν η αποζημίωση απορριφθεί. Εάν οι προγραμματιστές παραβιάσουν οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα οι χρήστες να προβάλλουν αξιώσεις κατά της διοίκησης του ανταλλακτηρίου, είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν σε τυχόν αξιώσεις που τίθενται υπόψη τους από τη διοίκηση του ανταλλακτηρίου.

Υπάρχει μια περίοδος έως και 30 ημερών πριν από τη διαγραφή ενός νομίσματος από το ανταλλακτήριο, κατά τη διάρκεια της οποίας οι χρήστες μπορούν να αποσύρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Για τα νομίσματα με μη λειτουργική αλυσίδα μπλοκ, θα οριστεί η ίδια χρονική περίοδος για τη δυνατότητα ανταλλαγής του υπολοίπου με ένα κουπόνι ανταλλαγής.

Σε περίπτωση που ένα νόμισμα διαγραφεί από το χρηματιστήριο, η αμοιβή εισαγωγής δεν θα επιστραφεί στον προγραμματιστή.