BTCsquare Coin Delisting Policy

Luettelosta poistamista koskeva politiikka

Tämä asiakirja sääntelee BTCSQUAREn (jäljempänä Pörssi) johdon ja kryptovaluuttojen kehittäjien (järjestäjien, omistajien) (jäljempänä Kehittäjä) välistä suhdetta ja kuvaa ehdot ja menettelyn kryptovaluuttojen (tai rahakkeiden, jäljempänä Kolikot) poistamiseksi Pörssistä.

Pörssin työntekijät odottavat saavansa Kehittäjiltä nopeaa ja kattavaa informaatiota, joka on tarpeen Kolikoiden sujuvaan ja oikeudenmukaiseen käyttöön kaupankäynnissä Pörssissä. Seuraavien tapahtumien ilmoittamatta jättäminen voi johtaa kolikon poistamiseen Pörssistä:

  • päivitykset
  • haarukointi
  • hyökkäykset Coin-lohkoketjuun
  • Coinin verkkosivuston tai Coin Explorer -ohjelman käyttämättömyys

Kolikot poistetaan kryptovaluuttapörssistä seuraavissa tapauksissa:

  • pitkäaikainen verkon epävakaus
  • ei kaupankäyntivolyymia yli 30 päivään
  • kehittäjien epäillään syyllistyneen epäeettiseen tai petolliseen toimintaan
  • kehittäjä lopettaa kolikon tukemisen
  • kehittäjä ei korvaa tappioita, Pörssin käyttäjien kärsimät vahingot, jotka johtuvat hyökkäyksestä kolikon lohkoketjuun tai virheistä kolikon ohjelmistossa
  • Kehittäjän tekemä kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkaus.

Kryptovaluutan kehittäjien on korvattava pörssille tappiot, joita pörssille aiheutuu kryptovaluutan lohkoketjuun kohdistuvista hyökkäyksistä. Pörssi pidättää oikeuden jäädyttää kryptovaluutan lompakon, kunnes tappiot on korvattu täysimääräisesti, tai poistaa kryptovaluutan pörssistä, jos korvauksesta kieltäydytään. Jos kehittäjät rikkovat velvollisuuksiaan, minkä seurauksena käyttäjät esittävät vaatimuksia pörssin hallinnolle, he ovat velvollisia vastaamaan kaikkiin pörssin hallinnon tietoonsa tuomiin vaatimuksiin.

Kolikon poistamista pörssistä edeltää enintään 30 päivän jakso, jonka aikana käyttäjät voivat nostaa varansa. Kolikoille, joiden lohkoketju ei toimi, asetetaan sama ajanjakso, jonka kuluessa on mahdollista vaihtaa saldo pörssilohkoon.

Jos kolikko poistetaan pörssistä, listautumismaksua ei palauteta kehittäjälle.

Mikäli kolikko poistetaan pörssistä, listautumismaksua ei palauteta kehittäjälle.