Bristande eller felaktiga insättningar

Om du har glömt att använda ett betalnings-ID eller ett bifogat ID (t.ex. ETN, XMR, WAVES etc.) eller har använt ett felaktigt ID kommer din insättning inte att krediteras.

Inbetalningar som gjorts till en felaktig mottagnings-/insättningsadress eller en onoterad token som lagts in:

Btcsquare erbjuder i allmänhet inte någon token/coin recovery-tjänst.

Om du har lidit en betydande förlust till följd av felaktigt insatta polletter/mynt kan Btcsquare, efter eget gottfinnande, hjälpa dig att återfå dina polletter/mynt. Btcsquare har omfattande rutiner för att hjälpa våra användare att återfå sina ekonomiska förluster. Observera att det inte kan garanteras att återställandet av tokenet lyckas. Om du har råkat ut för en sådan situation, se till att ge oss följande information för snabb hjälp.

Kontakta Btcsquare Support och ge följande information:

  • E-postadress till ditt Btcsquare-konto
  • Tokennamn
  • Inbetalningsbelopp
  • Relevant TxID

Inbetalning till en felaktig adress som inte tillhör Btcsquare:

Om du har skickat tokens till en felaktig adress som inte tillhör Btcsquare. Vi kan inte ge dig någon ytterligare hjälp. Vi rekommenderar att du kontaktar de berörda parterna (adressens ägare eller den börs/plattform som adressen tillhör).