Offentlig API

Det här API:et är föråldrat och finns endast online för bakåtkompatibilitet. Använd API v2: https://api.btcsquare.net

API-dokumentation

Vi tillhandahåller offentliga och privata API:er. Båda API:erna använder HTTP-förfrågningar och svaren är i JSON-format. Det offentliga API:et visar all handelsinformation - volym för varje par, aktuellt pris, orderbok, handelshistorik. Privat API gör det möjligt för dig att skicka köp

För att använda det privata API:et måste du generera en API-token högst upp på den här sidan (du måste vara inloggad).

API-slutpunkten är:

https://www.btcsquare.net/api/v1

Alla metoder är sammankopplade.


Offentligt API

Marknader

/markets

GET metod

Få en lista över alla marknader, inklusive högsta, lägsta, bud, efterfrågan, volym och aktuella priser.

Exempel:

https://www.btcsquare.net/api/v1/markets

Orderbok

/orders/{market}

GET metod

Hämta en lista över alla order för den angivna marknaden.

Exempel:

https://www.btcsquare.net/api/v1/orders/BTC-LTC

Handelshistoria

/history/{market}

GET metod

Få en lista över alla butiker för den angivna marknaden. Listan är begränsad till 100 poster. Datumet är en UNIX UTC-tidsstämpel.

Exempel:

https://www.btcsquare.net/api/v1/history/BTC-LTC

Privat API

Mer information https://api.btcsquare.net/