Αγορές spot

Συναλλαγές με τις χαμηλότερες αμοιβές στην αγορά.
Χρησιμοποιήστε το κρυπτονόμισμα PLURA και κερδίστε ακόμα χαμηλότερες χρεώσεις.

BTC Αγορά

Ζευγάρι Το τελευταίο βραβείο 24h Αλλαγή Ποσό (24H) Όγκος συναλλαγών (24H) Μέση τιμή αναφοράς (24H)
ETHETH / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
BCHBCH / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
LTCLTC / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
XMRXMR / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
DASHDASH / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
BTGBTG / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
ETNETN / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
XVGXVG / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
ZECZEC / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
NMCNMC / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
PPCPPC / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
PLURAPLURA / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
LITBLITB / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000
XCOINXCOIN / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000
MCNMCN / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
GNSGNS / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000
VTAVTA / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000
INFINF / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
WAVESWAVES / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
BTFCBTFC / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000
BDTBDT / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000
XKRXKR / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000
XUNIXUNI / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000
DRIVEDRIVE / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000
XRPXRP / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
USDTUSDT / BTC0.00000000 BTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail

LTC Αγορά

Ζευγάρι Το τελευταίο βραβείο 24h Αλλαγή Ποσό (24H) Όγκος συναλλαγών (24H) Μέση τιμή αναφοράς (24H)
XMRXMR / LTC0.00000000 LTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
DASHDASH / LTC0.00000000 LTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
ETNETN / LTC0.00000000 LTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
ZECZEC / LTC0.00000000 LTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
PLURAPLURA / LTC0.00000000 LTC0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail

USDT Αγορά

Ζευγάρι Το τελευταίο βραβείο 24h Αλλαγή Ποσό (24H) Όγκος συναλλαγών (24H) Μέση τιμή αναφοράς (24H)
BTCBTC / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
ETHETH / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
LTCLTC / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
XMRXMR / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
XRPXRP / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
SANDSAND / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
DAIDAI / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
SHIBSHIB / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
ENJENJ / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
MASKMASK / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
CHRCHR / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
CELRCELR / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
ANTANT / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
RPGRPG / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
VRVR / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
CLVCLV / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
LITLIT / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
BELBEL / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
CWDCWD / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
GODSGODS / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
RNDRRNDR / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
PLAPLA / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
DIADIA / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
HIGHHIGH / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
NWCNWC / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
LUFFYLUFFY / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
MELOSMELOS / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
STGSTG / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
DVIDVI / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
INSURINSUR / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
GXTGXT / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
PMONPMON / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
XYOXYO / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
FLOORFLOOR / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
CFGCFG / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
COVNCOVN / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
EXRDEXRD / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
RFOXRFOX / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
STOSSTOS / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
OOEOOE / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
FEGFEG / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
UBXUBX / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
GASGAS / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
XTMXTM / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
VXLVXL / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
ANMLANML / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
XEDXED / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
HDRNHDRN / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
8PAY8PAY / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
CAPSCAPS / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
LIMELIME / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
FRINFRIN / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
WAGMIWAGMI / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
MARSHMARSH / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
CAMPCAMP / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
XYXY / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
APMAPM / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
DONDON / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
WTFWTF / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
KYOKOKYOKO / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
EQXEQX / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
NAONAO / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
XFTXFT / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
FBXFBX / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
HYVEHYVE / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
STNDSTND / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
NHTNHT / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
VXVVXV / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
FTRBFTRB / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
CLNYCLNY / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
CBCCBC / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
CUBECUBE / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
DBXDBX / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
EQZEQZ / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
PAPERPAPER / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
SMISMI / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
UNCXUNCX / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
YETICYETIC / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
MTSMTS / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
BBSBBS / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
CORXCORX / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
BSGGBSGG / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
YVSYVS / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
SMCWSMCW / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
RTTRTT / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
JPEGSJPEGS / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
BUPBUP / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
DYNMTDYNMT / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
MVEDAMVEDA / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
SPWNSPWN / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
ZKPZKP / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
PICAPICA / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
DISDIS / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
ABRABR / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
ATRIATRI / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
PPAYPPAY / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
UNCLUNCL / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
HEARTHEART / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
DOGEPDOGEP / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
BSTBST / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
BZNBZN / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000
PAWTHPAWTH / USDT0.00000000 USDT0.00%0.000000000.000000000.00000000

PLURA Αγορά

Ζευγάρι Το τελευταίο βραβείο 24h Αλλαγή Ποσό (24H) Όγκος συναλλαγών (24H) Μέση τιμή αναφοράς (24H)
XMRXMR / PLURA0.00000000 PLURA0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
DASHDASH / PLURA0.00000000 PLURA0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
ETNETN / PLURA0.00000000 PLURA0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail
ZECZEC / PLURA0.00000000 PLURA0.00%0.000000000.000000000.00000000Detail