Λείπουσες ή εσφαλμένες καταθέσεις

Εάν έχετε ξεχάσει να χρησιμοποιήσετε ένα αναγνωριστικό πληρωμής ή ένα αναγνωριστικό συνημμένου (π.χ. ETN, XMR, WAVES κ.λπ.) ή έχετε χρησιμοποιήσει ένα λανθασμένο αναγνωριστικό, η κατάθεσή σας δεν θα πιστωθεί.

Καταθέσεις που έγιναν σε λανθασμένη διεύθυνση λήψης/κατάθεσης ή σε ένα μη καταχωρημένο token που έχει εισαχθεί:

Η Btcsquare δεν προσφέρει γενικά υπηρεσία ανάκτησης token/νομισμάτων.

Πάντως, εάν έχετε υποστεί σημαντική απώλεια ως αποτέλεσμα λανθασμένης κατάθεσης tokens/coins, η Btcsquare μπορεί, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να σας βοηθήσει στην ανάκτηση των tokens/coins σας. Η Btcsquare διαθέτει ολοκληρωμένες διαδικασίες για να βοηθήσει τους χρήστες μας να ανακτήσουν τις οικονομικές τους απώλειες. Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι εγγυημένη η επιτυχής ανάκτηση των συμβόλων. Εάν έχετε αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση, παρακαλούμε να μας δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες για γρήγορη βοήθεια.

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Btcsquare και δώστε τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού σας στην Btcsquare
  • Όνομα token
  • Ποσό κατάθεσης
  • Σχετικό TxID

Καταβολή σε λανθασμένη διεύθυνση που δεν ανήκει στην Btcsquare:

Αν έχετε στείλει μάρκες σε λανθασμένη διεύθυνση που δεν ανήκει στην Btcsquare. Δεν μπορούμε να σας παράσχουμε περαιτέρω βοήθεια. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους φορείς (τον ιδιοκτήτη της διεύθυνσης ή το ανταλλακτήριο/την πλατφόρμα στην οποία ανήκει η διεύθυνση).